Start
Produkter
Kunder
Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

PAQ arbetar främst inom följande områden:

Kvalitetsledning
Vi identifierar förbättringsområden genom kundattityd- undersökningar, assessment mot TQM-kriterier och ISO/TL- krav samt genom personalseminarier med problemlösning.
Vi leder förändringararbetet i projektform, genom nya verksamhetssystemstrukturer och genom anpassade utbildningar.

Organisationsutveckling
Klargör organisation och beslutsfattande. Implementerar nya verksamhetssystem för projektarbete, produktut- veckling, logistik, företagsledning etc

Affärsutveckling
Stöd vid framtagning av affärsplaner och kapitalanskaffning för tillväxtföretag. Diplomerad tillväxtkonsult. Läs mer >>

Exampel på uppdrag:
- Uppläggning och implementering av verksamhetssystem innefattande processorientering av företaget. (Oljebolag, elektronikföretag, tjänsteföretag och telekomföretag)
- Implementering av ett "lätt" verksamhetssystem för ett venture capital företag.
- Införande av "Balanced Scorecard".
Projekt support och träning vid ISO-certifiering av tjänsteföretag.
- Stöd vid förankring/framtagning av affärsplan för tillväxtföretag.
- Kundattitydundersökning och förankring av utvecklingsprogram till internationell affärsenhet.
- Förbättringsprogram till forskningsorganisation.
- Bench-marking studie.
- Mentorskap till nya projektledare och chefer.

Hör av er för mer information och samarbete till
:
per-arne.hansson@paq.se

Start | Produkter | Kunder | Kontakt

Webbplatsen uppdaterades Monday 18 April 2005